Uppsala universitetsbibliotek anordnar ett online-seminarium tillsammans med förlaget och tidskriften eLife. Seminariet kommer att handla om eLifes försök att förändra kulturen för publicering och granskning av medicinsk forskning. Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi och granskande redaktör på eLife, kommer att vara värd för seminariet.

Läs mer och anmäl dig