Uppsala universitet har två övergripande nyhetsbrev, ett som riktar sig till personer utanför universitetet och ett som riktar sig internt till medarbetare. Det interna nyhetsbrevet Aktuellt för medarbetare/News for Staff är parallellspråkigt och skickas automatiskt till medarbetare via alla unika e-postadresser i katalogen.

Det externa nyhetsbrevet kommer ungefär en gång i månaden under terminstid och har fokus på forskning och samverkan. Det kan förstås också vara intressant för medarbetare.

– Här kan du ta del av den senaste forskningen inom olika ämnesområden, viktiga händelser vid universitetet, samverkansprojekt och innovationer. Vi vill spegla hela bredden i verksamheten och tipsar också om aktuella evenemang, säger Annica Hulth, redaktör för det externa nyhetsbrevet Uppsala universitets nyhetsbrev.

Börja prenumerera

Men det externa nyhetsbrevet måste man själv aktivt börja prenumerera på. Det görs i två språkversioner: svenska och engelska, man väljer själv version.

– Jag tror inte att alla har upptäckt att det externa nyhetsbrevet finns både på svenska och engelska. Säkert finns det många engelskspråkiga medarbetare som skulle ha stor glädje av det engelska nyhetsbrevet, Uppsala University Newsletter.

Nyhetsbrevet och magasinet kompletterar varandra

Förutom det externa nyhetsbrevet har Uppsala universitet också ett pappersmagasin som kommer en gång om året på svenska och engelska.

Magasinet och det externa nyhetsbrevet har samma fokus på forskning och samverkan samtidigt kompletterar de varandra eftersom nyhetsbrevet kommer varje månad och är mer nyhetsbetonat än magasinet.

– Vår målgrupp är beslutsfattare och chefer, forskningsfinansiärer och samarbetspartners både inom och utom landet. Dessutom skickas nyhetsbrevet till en stor del av universitetets alumner. Men allt bygger på frivilliga prenumerationer, så tipsa gärna om nyhetsbrevet i dina egna nätverk!