Skytteanum har sitt ursprung på 1300-talet. Här bor innehavaren av den skytteanska professuren i vältalighet och statskunskap. Huset och professuren har sitt namn efter Johan Skytte som köpte huset och bestämde att det skulle vara den skytteanska professorns bostad.

I Skytteanum finns förutom tjänstebostaden lokaler för statsvetenskaplig forskning och undervisning, ett par småhus samt en stor trädgård.

Lär dig mer i filmen "Skytteanum – ett levande hus" publicerad på universitetets youtubekanal. Filmen är tio minuter lång och textad på svenska och engelska.

Du kan också läsa om Skytteanums historia på universitetets externa webb.