Uppsala universitet är som organisation med i flera internationella nätverk och samarbeten. De mer kända nätverken är kanske Matariki och U4Society (tidigare U4) och ett av de mer okända är nog Calie-projektet. Calie står för "Sweden-USA Project for Collaboration, Adacemic Leadership and Innovation in Higher Education".
– Det här är inte egentligen att internationaliseringsprojekt så det är en lite udda fågel, berättar Anders Malmberg, prorektor och med i styrgruppen för projektet. Syftet är att undersöka vilken typ av akademiskt ledarskap som krävs för att driva förnyelse av utbildning i ett lärosäte med kollegial styrning.

Samarbetsprojekt mellan sju universitet

Calie är ett samarbetsprojekt mellan universitetsledningarna vid Uppsala, Lunds, Göteborgs, Stockholms universitet respektive de tre nordamerikanska universiteten Stanford, UC Berkely och University of Washington.

Syftet med samarbetet är att utforska akademiskt ledarskap i förhållande till förnyelse eller innovation inom högre utbildning. Det är ett Vinnovaprojekt som pågår april 2019 till augusti 2021. Tanken är att stärka universitetens förmåga att möta långsiktiga samhällsutmaningar och behov av förnyelse av utbildning genom att utveckla metoder och verktyg för ledarskap på strategisk nivå. Anders Malmberg konkretiserar:
– Vilka utmaningar står universiteten inför och vad betyder de för verksamheten och det akademiska ledarskapet i förhållande till högre utbildning? Hur driver man tvärvetenskaplig utbildningsförnyelse i ett disciplinorienterat universitet?

Försvårats av distanseringen

Anders Malmberg konstaterar att projektet har påverkats av resestopp och mötesrestriktioner som följt av pandemin.
–  Vi hann med ett första fysiskt förra hösten och det visade sig vara mycket mer givande än jag vågat hoppas. Vi försöker arbeta vidare via digitala möten, men att bygga nya förtroendefulla relationer och föra maximalt öppna diskussioner är helt klart svårare i den formen.

Följ arbetet

På projektets webbsida calieproject.com kan man läsa nyheter, analyser, rapporter och fallstudier från projektet. Där kan du också prenumerera på projektnyheter.

Projektet avslutas i maj 2021 och planen inför slutkonferensen är att publicera en bok med bidrag från olika forskare vid de ingående lärosätena.
– Jag tror boken blir relevant för alla som engagerar sig i de här frågorna, inte minst alla former av ledare på alla nivåer inom universitetet.