Omkring 300 internationella studenter landade nyligen på Arlanda flygplats för vidare transport i personbilar till sina boenden – allt  för att undvika större ansamlingar av studenter. Dessutom kom 72 studenter i slutet av augusti för att åka vidare till campus Gotland

Det var med stor sannolikhet främst betalande utomeuropeiska och europeiska studenter som kom, för att läsa ett master- eller kandidatprogram. Den uppfattningen har i alla fall Lina Solander, internationell handläggare vid enheten för internationell mobilitet. För man har inga detaljerade uppgifter om vilka de ankommande studenterna är, det tillåter inte GDPR.

Visserligen har studenterna registrerat sig för att kunna delta i välkomstdagarna – men för att följa GDPR så begär man i registreringen enbart in uppgifter som behövs för hantera deras ankomst; det vill säga namn, ankomstdatum och tid, flightnummer och om de har bostad via Uppsala Housing Office eller inte. 

Välkomstmottagningen hölls sedan i Segerstedthuset, där studenterna delades upp i små grupper för att få en välkomstmapp, campuskort och inloggning till studentportalen. 

– Vi har strax över 600 betalande studenter som börjar sina studier denna hösttermin 2020. Därutöver har vi kanske runt 300-400 nya studenter från EU-länder, säger Lina Solander.

Blandad undervisningsform
 

Merparten av universitetets program erbjuder helt eller delvis undervisning online i höst. Till exempel har de flesta av teknats masterprogram första halvan av höstterminen på distans, för att därefter, förhoppningsvis, kunna erbjuda campusundervisning resterande del av terminen.

Trots detta, så väljer de internationella studenterna ändå att komma till Sverige och Uppsala universitet direkt vid terminsstart. Hur kommer det sig?

– Ja, vår upplevelse är att många vill komma hit direkt. Det kan handla om att de exempelvis vill uppleva ett nytt land, hinna ”boa in sig” innan campusundervisningen börjar, eller så kan det helt enkelt vara så att Sverige har bättre infrastruktur (internethastighet etc) för onlinestudier jämfört med deras hemland, säger Lina Solander.

Matt Greig, chef för universitetet enhete för internationell mobilitet, tillägger att studenternas uppfattning om Sverige som land, har ett stort mervärde för de som vill studera här.

– Korrespondensen med studenterna har visat att de vill komma hit så tidigt de kan, oavsett undervisningsform. En del kan bero på praktiska aspekter: till exempel att minska osäkerheten ifall ett av länderna skulle stänga sina gränser, eller att Sverige tvingas byta inriktning i sin coronastrategi. Men vi står ändå fast vid ”mervärdesförklaringen”. Den bygger även på undersökningar som Svenska institutet gjort och som visar att Sverige har ett högt värde som varumärke, säger Matt Greig.

Några av studenterna, kan tilläggas, har också krav på fysisk närvaro i Uppsala. Inte alltid på grund av föreläsningar utan andra moment som kräver fysisk närvaro, till exempel att studierna kräver biblioteksresurser som inte finns digitalt.