– Jag har fått löpande information från vetenskapsområdet och är enig med vicerektor att denna åtgärd ger verksamheten bäst förutsättningar att fortsätta utvecklas, säger rektor Anders Hagfeldt.

Beslutet innebär att forskargrupperna flyttas till andra institutioner inom vetenskapsområdet, och ansvaret för utbildningarna fördelas på motsvarande sätt. Beslutet påverkar inte utbildningarna, som fortsätter som planerat.