Under ceremonin den 18 november hålls följande installationsföreläsningar:

  • Professor i sociologi, Stina Bergman Blix: (O)uttalade känslor – från teatern till domstolen.
  • Professor i pediatrisk omvårdnad, Karin Enskär: Smärtlindring till barn, inte bara medicin.
  • Professor i kemi med inriktning mot elektrokemi för energilagring, Erik Berg: Kemi som drivkraft bakom elektrifiering – och tvärtom.

Fler föreläsningar under installationsveckan

Övriga professorer som installeras ger sina föreläsningar den 16 och 17 november, fakultetsvis:

Teologiska fakultetens installationsföreläsningar

Medicinska fakultetens installationsföreläsningar

Juridiska fakultetens installationsföreläsningar

Historisk-filosofiska fakultetens installationsföreläsningar

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar

Fakulteten för utbildningsvetenskapers installationsföreläsningar

Språkvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar

Samhällsvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar

Biljetter

Installationen och alla föreläsningar är öppna för allmänheten. Till installationen hämtas biljetter i Universitetshusets trapphall från och med den 18 november klockan 13:00. Till föreläsningarna under veckan behövs inga biljetter.