Under pandemin har vi vant oss vid digitala möten men när restriktionerna hävs finns det förstås skäl att fundera över hur möten ska utformas. Ska man träffas fysiskt? När kan det vara relevant att erbjuda både digitala och fysiska möten? Och när kan helt digitala möten passa bäst?

– När ska man ha möten på plats och när ska det vara digitalt? Jag tror att det nu är läge för att återskapa relationer, tydliggöra sammanhang, se det gemensamma uppdraget och utveckla våra arbetssätt, säger Carin Eriksson Lindvall, enhetschef vid enheten för karriär och ledning i akademin och forskare vid företagsekonomiska institutionen.

Intressant forskningsrapport

Det är ännu ont om forskningsrapporter om hur arbete på distans eller på plats påverkar vår effektivitet och arbetsresultat mer långsiktigt.

– Den forskning om pandemins effekter på arbetet som gjorts hittills har varit mer av kortsiktiga temperaturmätningar på arbetsmiljö och trivsel. Men jag såg en artikel i Sloan Management Review som kan vara intresse för fler. Forskarna skriver i artikeln att när arbetet eller mötet syftar till att få energi, få feedback, en känsla av gemenskap och syfte eller för att tillsammans lösa problem, då är det bäst med möten där vi träffas "live".  För enkel samordning och informationsöverföring är virtuella eller digitala möten bäst.

Inspirationslista på olika typer av möten

På institutionen för freds- och konfliktforskning har medarbetarna tagit fram en hybridlista med olika mötesformer. Den här hybridlistan blev ganska omskriven i svenska medier under hösten när restriktionerna lättade lite grann och många var tillbaka på sina arbetsplatser.

Hybridlistan beskriver tio exempel på hybridmöten, med både fysiskt och digitalt deltagande. Hybridlistan togs ursprungligen fram för att inspirera till minskat flygresande.

– Grundpoängen är egentligen att visa att man inte behöver låsa fast sig vid en viss mötesform, säger Isak Svensson, professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning, till tidningen Curie hösten 2021. Många har erfarenheter – och ofta ganska dåliga – av en viss form av hybridmöten och då tror man att det är den enda möjliga vägen.

Exempel från hybridlistan

  • Workshop online för två grupper på två olika platser.
  • Direktsänd fysisk konferens där onlinedeltagare kan lyssna men inte delta aktivt.
  • Direktsänd fysisk konferens, där deltagare online deltar via skärmar och kan delta i diskussionen.
  • Online-talare på konferens på plats
  • Direktsänd fysisk konferens där samtalspaneler med olika forskare deltar online.

Kurs i mötesteknik för hybrida möten

Uppsala universitet har också en kurs i mötesteknik för hybrida möten. Det finns metoder för att få fungerande, bra hybrida möten med deltagare fysiskt på plats i ett mötesrum och via digital lösning men det är viktigt att ta hänsyn till teknikens begränsningar för att få ett lyckat hybridmöte.