– Universitets anställda åker mera tåg inom Sverige, berättar Marie Engegard, resesamordnare vid avdelningen för ekonomi och upphandling.

Antalet tågresor har ökat till niotusen januari-maj 2019 jämfört med drygt åttatusen motsvarande period 2018. Sett på årsbasis har antalet ökat från femtontusen tågresor 2016 till nittontusen tågresor 2018. Universitetets samlade inrikes tågresor första halvåret 2019 har orsakat utsläpp av 8 kg koldioxid. Motsvarande sträcka med flyg hade orsakat utsläpp på 359 372 kg koldioxid och med bil hade utsläppen blivit 294 685 kg.

Men om och hur tågresandet har påverkat antalet flygresor är osäkert. Antalet flygresor inom Sverige är förhållandevis litet och varierar ganska mycket från år till år.

Minskade interna kostnader

Samtidigt som antalet tågresor har ökat har också andelen bokningar via SJs mobilapp ökat, från 7 procent av bokningarna 2017 till 30 procent första halvåret 2019.
– Det är jättepositivt! Det minskar våra interna kostnader för administration när vi slipper hanteringen med att ersätta personliga utlägg för fullprisbiljetter och den anställde slipper reseräkningen. Dessutom får vi en bättre förhandlingsposition för större prisreduceringar i framtiden eftersom förhandlingarna utgår från de biljetter som bokas på universitets kundnummer.

Universitetet har idag 7 procent reducering på återbetalningsbara biljetter - under förutsättning att biljetterna bokas på universitetets kundnummer. För sträckan Uppsala-Stockholm är prisreduceringen 14 procent för återbetalningsbara biljetter.

Rabatt på förstaklass

Under 2019 har universitetet rabatterade priser för förstaklass på tre vanliga sträckor (Uppsala/Stockholm till Umeå, Göteborg respektive Malmö/Lund).
– Vi har fått positiv feedback på kampanjen.Förhoppningen med kampanjen är att man till exempel kan ta tåget ena sträckan när man åker på tjänsteresa.

Kampanjen varar året ut men förhoppningen är att kunna erbjuda fler kampanjer med tåg på vissa utvalda sträckor.

Utrikes tågresor

När det gäller utrikes tågresor går det idag tyvärr inte att göra via de upphandlade resebyråerna.
– Det handlar inte om vår upphandlade resebyrå utan det är svårt för alla resebyråer på grund av olika betalsystem.

Just nu pågår en ny upphandling av resebyråtjänster som ska börja göra gälla i december 2019 och då finns frågan om hur utrikes tågresor kan lösas med i processen.
– Jag får fler och fler frågor om utrikes tågresor och vi vill självklart få till en lösning så att våra anställda lättare kan åka tåg utrikes. Men vi kommer att få titta på flera olika tänkbara lösningar i upphandlingsprocessen så vi vet idag inte hur eventuella lösningar kommer att se ut.

I väntan på eventuella nya möjligheter att boka utrikes tågresor i det nya ramavtalet kan man som anställd utnyttja möjligheten att skaffa Eurocard betalkort via universitet med privat betalningsansvar. Då kan man boka själv via Internet eller direkt på plats.
– Universitetet erbjuder ju betalkortet just för att man ska hinna hem och få ersättning via reseräkningen innan fakturan kommer.

Läs mer