Innovationspriset Hjärnäpplet, delas ut till forskare eller forskarstuderande för framstående överföring av kunskap från akademien till ett företag och som resulterat i en innovation.  Priset, som består av diplom, statyett samt ett stipendium om 50 000 kr, delas ut vid professorsinstallationen. Sara Mangsbo är årets, mycket hedrade, pristagare.

I årets motivering står det: "Sara Mangsbo arbetar systematiskt och fokuserat med att omsätta sin forskning till innovationer." Har du något råd till andra forskare som vill göra samma sak?

– Hitta ett nätverk både innanför och utanför universitetsvärlden och jobba aktivt med tanken kring vad du vill med din forskning och våga låta dig utmanas av andras kunskap för att omvärdera dina resultat. Sätt gärna upp olika typer av målbilder, där publikationer kan vara en och mål som omfattar möjligheter till nyttjande av en innovation en annan.

Vad kommer pengarna att användas till?

– De kommer att användas till investeringar i forskning med mål om att bygga grunden till ett nytt företag. Jag har just nu ett projekt på SciLIfes läkemedelutvecklingsplattform, det projektet börjar närma sig en bolagsstart och jag hoppas dessa pengar kan hjälpa till med en skjuts så starten blir flygande! Och statyetten ska jag ha på hemmakontoret, jag tycker det ska bli spännande att få titta närmare på detta konstverk som statyetten är.

Motivering:

”Sara Mangsbo arbetar systematiskt och fokuserat med att omsätta sin forskning till innovationer. Parallellt med sin forskning om modellsystem för immunologisk behandling av cancer är hon en av grundarna till företaget Immuneed AB samt utvecklingschef på Ultimovacs AS. Hon deltar även i ytterligare satsningar inom områden relaterade till utvecklingen av nya läkemedel, så som VivoLogica.

Immuneed AB har utvecklat metoder för att visa på de effekter, immunologiska, ett läkemedel ger när det kommer i kontakt med blodet. Metoderna ger snabbare preliminära effektdata som gör det möjligt att tidigare under utvecklingsfasen bedöma om ett läkemedel är säkert att administrera till en människa. Ultimovacs AS som tagit över delar av forskningsresultaten, och där hon är utvecklingschef, utvecklar just nu immunoterapibaserade behandlingar. Strategin är att man istället för cellgifter förstärker kroppens eget immunförsvar att bekämpa sjukdomen, exempelvis malignt melanom, prostatacancer och lungcancer.

Sara Mangsbo har kapaciteten att kombinera olika roller och visar som entreprenör förmåga att nyttiggöra sina forskningsresultat genom att utveckla affärer, engagera och leda andra personer. Sara är aktiv i kontakterna med det innovationsstödsystem som finns i Uppsala och delar med sig av sina lärdomar och kunnande.”