Med stöd av EU är EIT Health Europas största organisation för life science-samarbeten och en av de största i världen. EIT Health är verksamt inom tre områden: företagsskapande, utbildning och tvärvetenskapliga innovationer inom life science. Det är ett kunskaps- och innovationsnätverk inrättat av EU:s organ European Institute of Innovation & Technology (EIT). Mer än 150 partners inom medicintekniska, läkemedels- och sjukvårdsfinansiärer, forskningsinstitut och universitet samarbetar för att möjliggöra innovation i korsningen mellan forskning, utbildning och företag. Hittills har två projekt projekt som leds av uppsalaforskare tilldelats medel inom EIT Health Innovation Projects: Cecilia Persson vid institutionen för teknikvetenskaper 2019 och Albert Mihranyan vid institutionen för teknikvetenskaper 2018.

Utlysningen för innovationsprojekten (BP2021) öppnar 1 oktober 2019. Deadline för föransökan är 11 december 2019 och för fullständig ansökan 25 mars 2020. Viktigt att poängtera är att det är samverkansprojekt, det vill säga att man söker i ett konsortium om minst två olika CLC (co-location centres) och en akademisk och en icke-akademisk EIT Health partner. Fullständig information om utlysningen kommer att publiceras på EIT Healths hemsida från och med 1 oktober. 

Har du frågor om denna utlysning passar för dig eller rörande själva ansökningsprocessen? Kontakta Anna Franzén på UU Innovation: anna.franzen@uuinnovation.uu.se , 018-471 74 83.