Byggprojektet består av två delar, hus 9 som precis är invigt och hus 10 där byggarbetet pågår för fullt. I hus 10 kommer det bland annat vara undervisningslokaler och studentytor, reception, bibliotek, restaurang. I övre delen av huset kommer institutionen för informationsteknologi att flytta in.
– Bygget av hus 10 följer tidsplanen och inflytten för verksamheten är planerad till våren 2022, berättar Cecilia Broman, projektledare vid byggnadsavdelningen.

Intressant i sammanhanget är att byggprojektet är restriktiva med att ta emot studiebesök på grund av smittrisken och att de att de hittills har haft väldigt låg sjukfrånvaro bland byggpersonalen.

Utsikt från taket på nya hus 10 i Ångström.

Utsikten från översta våningen är imponerande. Man befinner sig i jämnhöjd med Uppsala slott och tittar ner på hela Uppsala.

Byggprojektet Nya Ångström hus 10 fotograferat utifrån.

På utsidan ser huset ganska klart ut, till och med skylten har kommit på plats. Uppe på taket lägger de just nu tätskiktet. Inuti huset är stommen till trappan monterad, innerväggarna börjar komma på plats på de översta våningsplanen och där börjar också ytskikten komma på plats. Ju längre ner i huset man kommer desto mer återstår av installationer, innerväggar och ytskikt.

Ljusgården hus 10 fotograferat nerifrån.Våningsplanens öppningar mot ljusgården håller precis på att täckas med glas på de övre våningarna. Ljusgården sträcker sig genom hela huset och känslan är ganska svindlande när man närmar sig kanten.

Vid personalens pausrum överst i huset byggs en balkong ut i ljusgården.

De större nedre våningsplanen kommer vara öppna för alla och innehåller bland annat undervisningslokaler, bibliotek, reception och studentutrymmen.

Cecilia Broman berättar att våningsplanet med undervisningslokaler kommer ha 1 200 sittplatser så det kommer att vara mycket människor i rörelse men korridorer och passager känns väl tilltagna för att undvika trängsel.

 

Konstverket IO.Statens konstråd har bidragit med konstverket IO av konstnären Karl Larsson. En del av konstverket är ett snedställt betongbjälklag som redan är monterat. Det väger 20 ton och monterades därför lämpligen samtidigt som husstommen.

Till skillnad från betongbjälklaget är den andra delen av konstverket en poesibok som inte påverkar själva byggprojektet. Titeln IO refererar till olika kulturella och naturvetenskapliga begrepp, till exempel input/output och binär etta/nolla.

 

 

 

 

Längst ner i huset kommer det att finnas en aula som sträcker sig över två våningsplan.

Portalerna vid ingångarna har precis kommit på plats. Insidan ska kläs med ett färgat ytskikt.