Sedan 2008 har Uppsala universitet delat ut innovationspriset Hjärnäpplet. Årets vinnare är Inger Persson, docent i statistik och en av grundarna till bolaget AlgoDx.

− Att få hjärnäpplet är jättestort. Vi är väldigt många duktiga forskare vid det här universitetet och att just jag gjort något som utmärker sig är jättehäftigt, säger Inger Persson.

Innovation som kan rädda liv

Sepsis, eller blodförgiftning som det kallas i dagligt tal, är ett livshotande tillstånd som leder till att runt 8 000 svenskar dör årligen. Man räknar med att runt en tredjedel av alla patienter inom intensivvården utvecklar sepsis. Med hjälp av Inger Perssons innovation, AI-algoritmen ”NAVOY Sepsis”, finns chans att hitta dessa patienter i tid.

− Det vi har gjort är att utveckla en mjukvara, en matematisk algoritm, som kan förutspå vilka patienter på iva som löper hög risk att utveckla sepsis. Vi integrerar vår algoritm med det elektroniska journalsystemet på sjukhuset. Mjukvaran läser då in patientdata i realtid, bearbetar den och beräknar hur stor risk det är att just den här patienten utvecklar sepsis.

Mycket snabbare än en läkare

Algoritmen tar hänsyn till ett 20-tal parametrar så som blodtryck, kroppstemperatur och blodprovsresultat. Mjukvarans förmåga att snabbt processa denna mängd information och se hur den förändras över tid kan hjälpa läkarna att ställa rätt diagnos och sätta in behandling i tid – något som är livsavgörande för patienter som befinner sig i riskzonen.

− Vi har tillsammans med institutet för sjukvårds- och hälsoekonomi gjort en hälsoekonomisk modell och kommit fram till att om vi bara kan tidigarelägga behandlingen med några få timmar, så kan vi rädda i princip en patients liv per dag.

NAVOY Sepsis finns tillgänglig för sjukhus och journalsystem att köpa in. Efter en första studiefas på Södersjukhuset håller man nu på med integration på S:t Görans Sjukhus. Eftersom journalsystemen skiljer sig åt måste mjukvaran skräddarsys för varje sjukhus.

Innan Inger Persson började sitt jobb på statistiska institutionen arbetade hon med läkemedelsutveckling. De båda kompetenserna kom väl till pass i utvecklingen av algoritmen som de nu håller på att implementera inom vården. Foto: Marcus Holmquist.

Öppnar upp för tidig upptäckt av andra sjukdomar

I samband med att Inger Persson startade bolaget tillsammans med två kompanjoner tog hon tjänstledigt från sitt arbete på statistiska institutionen. Nu har hon återgått till universitetet och intagit en rådgivande roll i bolaget AlgoDx.

Bolaget har idag nio anställda och en till produkt på gång – en liknande algoritm som kan användas för att förutspå risken för akut njurskada. Att använda sig av AI för att tidigt identifiera andra sjukdomar tror Inger Persson kommer bli allt vanligare i framtiden.

− Det finns många områden inom sjukvården där en liknande lösning skulle kunna användas. Det här skulle kunna göras hur stort som helst.