Europeiska unionen har varje oktober en kampanj för att öka medvetandet om behovet informationssäkerhet. I år har EU:s kampanj devisen "ThinkB4UClick" eller "Tänk innan du klickar". I år när pandemiläget tillåter det igen åker samordnarna för informationssäkerhet runt till olika campus under oktober för att enkelt vara tillgängliga för många medarbetare.

Vad kan ni hjälpa till med?

– Vi stödjer och utbildar verksamheten i säkerhetsfrågor. Under turnén kan vi bland annat informera om säkra lagringslösningar och datadelningstjänster och hur man kan skydda sig mot de vanligaste typerna av cyberattacker som phishing (nätfiske), ransomware (utpressningsprogram) och skadlig kod, berättar Samantha Tinet, informationssäkerhetssamordnare vid universitetsförvaltningen.

Kan jag som enskild medarbetare egentligen göra så mycket för att öka informationssäkerheten?

– Ja, det kan du. Undersökningar och statistisk inom området visar att det oftast är den mänskliga faktorn och den enskilde individen som är orsaken till de allvarligaste cyberattackerna. Genom ökad medvetenhet om de vanligaste hoten och genom att se över och ändra vårt beteende i den vardagliga informationshanteringen kan vi minska risken för att bli utsatta för olika typer av datorangrepp.

Vilka är de vanligaste frågorna ni får?

– De handlar bland annat om säker lagring av forskningsdata, säker delning av känslig information och hur man skickar krypterade e-postmeddelanden. Dessutom får vi ofta förfrågningar om stöd med att genomföra informationsklassificeringar och riskanalyser.

Träffa säkerhetsavdelningen

Följande platser och tider kan du träffa personal från säkerhetsavdelningen för att diskutera informations- och cybersäkerhet:

  • torsdag 6 oktober kl 10.00 –11.30: Blåsenhus, entréhallen
  • torsdag 13 oktober kl. 10.00–11.30: Ekonomikum, entré 10B (nära receptionen)
  • torsdag 20 oktober kl. 10.00 –11.30: Engelska parken, glasentrén 3H
  • torsdag 27 oktober kl. 10.00 –11.30: BMC, hus A7.