För nya studenter kan det ta ett par dagar efter att de har fått sitt antagningsbesked innan de kan aktivera sitt studentkonto. Det beror på att antagningsuppgifterna måste överföras från UHR till Ladok. Överföringen påbörjas den 29 juli. I Medarbetarportalen hittar du beskrivning om hur information till studenterna om kursregistrering och ansökan om studentkonto ska utformas. Du hittar även information om hur det gemensamma meddelandet i antagningsbeskedet ser ut. Här finns även tidsplaner för antagningsomgångarna.

Registreringsinformation i nya studentingången

I studentingången www.uu.se/student kommer det på institutionens sida finnas möjlighet att informeraom vilka rutiner som gäller för varje institutions utbildningar. De antagna som loggar in kommer att få automatgenererade länkar till de institutioner där de är antagna till kurser. De som inte loggar in kansöka upp sin institution på sidan. Antagna studenter, även de med villkor, som aktiverat sitt studentkonto kan logga in i Studium. Behövs det mer specifik information för en utbildning än den som finns på institutionssidan i studentingången kan den läggas i Studium. Som exempel på information studenterna kan behöva finns malltexter i Medarbetarportalen. Informationen riktar sig till antagna, antagna med villkor och reservplacerade och det är viktigt att det är tydligt vad som avser respektive kategori.

Registreringsinformation i utbildningskatalogen

I studentingången kommer det också att finnas en lista på program med länkar till utbildningskatalogens programsidor. På programsidorna kommer från 1 juli kortfattad information om programstart och registrering att kunna visas. Informationen läggs in i ett nytt fält i Selma. För kurser kommer registreringsperioden hämtas ur Selma och visas på kurssidorna. Om inga registreringsperioder lagts in i Selma kommer istället en uppmaning om att kontakta institutionen visas.Vi uppmanar alla att i god tid lägga ut information om registrering. Beroende på vilken utbildning det gäller, och vilken avsändare är (institutionen, program etc.) kan ni använda er av olika tillvägagångssätt:

Information från institutionen:

 • Hur går registreringen till? Finns det gemensamma rutiner för hela institutionen kan ni lägga in detta på institutionssidorna i studentingången www.uu.se/student. Tänk särskilt på dem som har villkor på sin antagning och inte kan registrera sig i Ladok.
 • Ange om ni har särskilda anpassningar i undervisningen med anledning av Corona på institutionens sida i studentingången www.uu.se/student.
 • Hur och när kallas reserver? Datumperiod för kallelse av reserver och när reservantagning är avslutad kan läggas in i Nya-webben och visas för reserver på antagning.se.
 • Vem kontaktar studenten på institutionen om hen har frågor?
 • Öppettider – speciellt under sommaren.


Utöver detta, särskilt för program:

 • Lägg in kortfattad information om programstart och registrering på programsidorna i utbildningskatalogen. Informationen läggs in i ett nytt fält i Selma.

Utöver detta, för kurs:

 • Behövs det mer specifik information för en utbildning än den som finns på institutionssidan i studentingången kan denna publiceras på kursen i Studium.

Rekommendationer och tips för registreringsrutiner:

 • Använd kursregistrering via Ladok om möjligt.
 • Lägg in registreringsinformationen i Selma redan innan andra urvalet är klart, dvs. innan 30 juli.
 • Om man tror att reserver kommer att behöva kallas är det bra att stänga kursregisteringen några dagar före kursstart.
 • Anpassa informationen om registrering så att den även kan förstås för sent antagna studenter och reservantagna om sådana förekommer på utbildningen.
 • Tydliggör för lärare att registrering är obligatoriskt.

Förutom frågor om registrering och kursstart kommer det under hela sommarperioden många frågor från blivande och nuvarande studenter. Det är därför viktigt att ni har en kontaktadress som studenterna kan nå under sommaren och att det framgår på institutionens sida på www.uu.se/student hur studenterna kan komma i kontakt med någon under semesterperioden.

Studentavdelningen har bemanning under hela sommaren så har du frågor eller vill ha råd är du välkommen att kontakta oss. Har du frågor gällande den nya studentingången på www.uu.se/student mailar du dina frågor till servicedesk@uu.se så kommer de vidarebefordra ärendet till rätt instans. Utöver era kontaktvägar kan studenterna vända sig till studentservice@uu.se.