Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap använder samma regler som konsistoriet när det gäller överskott av myndighetskapital. Det innebär att hälften av myndighetskapital som överstiger följande gränser vid årsbokslutet återtas från respektive fakultetsnämnd:

  • Inom utbildning är gränsen 10 procent av kapitalet.
  • Inom forskning är gränsen 15 procent av kapitalet.
  • Inom avgiftsfinansierad verksamhet är gränsen 10 procent av intäkterna.

Områdesnämnden beslutade om indragningar och fördelningar av indraget kapital:

Utbildning

Från fakulteten för utbildningsvetenskap återtas knappt 10 miljoner kr. Pengar ligger kvar på områdesnämnden för framtida hantering.

Forskning

Från historisk-filosofiska fakulteten återtas knappt 1,5 miljon kr. De återtagna medlen fördelas till övriga fakulteter i proportion till anslagen för 2022 enligt nedan:

  • fakulteten för utbildningsvetenskaper 128 000 kr
  • juridiska fakulteten 134 000 kr
  • språkvetenskapliga fakulteten 284 000 kr
  • samhällsvetenskapliga fakulteten 782 000 kr
  • teologiska fakulteten 112 000 kr.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Från juridiska fakulteten återtas 340 000 kr och från historisk-filosofiska fakulteten återtas drygt 126 000 kr. Pengarna ligger kvar på områdesnämnden för framtida hantering.

Diarienr: HUMSAM 2022/1