Spridd neuroendokrin tumör är en obotlig sjukdom förknippad med stort lidande. Ett mål med forskningsstudierna är att vässa metoderna för individanpassad behandling med radioaktiva läkemedel bland annat genom avancerad avbildning, det som brukar benämnas precisionsmedicin. Ett annat mål är att bättre förstå vad som gör att behandlingen fungerar, genom till exempel molekylär profilering av patienternas tumörer.

Idag lever hundratals patienter i Sverige med diagnosen spridd neuroendokrin tumör. En vanlig behandling är en intern form av strålbehandling, så kallad radionuklid-terapi, med injektioner av ett målsökande strålande preparat (lutetium-177), som söker upp tumörcellerna och dödar dem samtidigt som påverkan på de friska organen är liten. Sådan behandling ges idag utifrån ett standardförfarande utan hänsyn till den unika patientens förutsättningar eller tumörsjukdomens specifika egenskaper.

Genom ett anslag på 20 miljoner kronor från Vetenskapsrådet får nu forskare i Uppsala och Lund möjlighet att studera hur denna behandlingsform kan bli mer effektiv genom en ökad grad av individanpassning. Via en kombination av avancerade avbildningsmetoder kommer varje patients unika tumöregenskaper att kartläggas som grund för en individuell behandlingsplan.

Totalt delfinansierar Vetenskapsrådet tre projekt: I en första studie kommer 300 patienter att få antingen en standardbehandling eller en mer individanpassad behandling, för att undersöka om den senare verkligen ger bättre resultat. I studie två kommer nästa generations metoder för ännu bättre individanpassning att utvecklas i 70 patienter. I den tredje studien kommer alla patienters tumörer att kartläggas på gennivå för att studera varför vissa svarar bättre än andra på behandlingen. Studierna startar under 2022 och beräknas pågå i fyra år. De kommer att inkludera patienter från hela landet samt patienter vid utvalda nationella centra.

Studierna bygger på ett långtgående samarbete mellan forskare vid Uppsala universitet och Lunds universitet. Till exempel Joakim Crona, docent och specialistläkare i onkologi, och Anders Sundin, professor och överläkare radiologi, från Uppsala, samt Anna Sundlöv, doktor i medicinsk vetenskap och specialistläkare i onkologi, och Katarina Sjögreen-Gleisner, professor och strålningsfysiker, från Lund.

För mer information kontakta:

Joakim Crona, docent, specialistläkare, e-post: joakim.crona@medsci.uu.se
Anders Sundin, professor, överläkare, e-post: anders.sundin@radiol.uu.se