HR Excellence in Research är en kvalitetsstämpel som talar om att Uppsala universitet arbetar målmedvetet med att implementera det europeiska regelverket Charter and Code. Syftet är att bidra till utvecklingen av en attraktiv, öppen och hållbar europeisk arbetsmarknad för forskare. Förhoppningen är förstås också att stämpeln ska bidra till ökad konkurrenskraft för Uppsala universitet.
– När vi fick stämpeln lovade vi att göra ett antal åtgärder och den absoluta majoriteten är nu klart, berättar Karin Borner, projektledare och enhetschef vid HR-avdelningen på universitetsförvaltningen.

Viktiga åtgärder

På frågan vilka åtgärder som har gjorts nämner Karin Borner några åtgärder som hon ser som centrala.
– Vi har samlat allt karriärstöd och kompetensutveckling på en sida i medarbetarportalen för att göra det mer tillgängligt och lätt att hitta. Vi har ett starkt utbud av stöd som också har utökats ytterligare och genom att samla det blir det lättare att ta del av det.

– Vi har också utvecklat myndighetens parallellspråkighet genom att bland annat översätta regler och styrdokument. Det möjliggör en ökad delaktighet från medarbetare som inte kan svenska och breddar möjligheten för vilka som kan ta på sig olika uppdrag.

Karin Borner nämner även arbetet med jämställdhetsintegrering där projektet bland annat har haft workshops med rekryteringsgrupper. Rekryteringsgrupperna är centrala parter i rekryteringsprocessen av forskande och undervisande medarbetare eftersom det är rekryteringsgrupperna som föreslår vem som ska anställas.
– Det är ovärderligt att ha med sig rekryteringsgrupperna i det här arbetet. Om vi på olika sätt stärker rekryteringsgrupperna blir det en kvalitetsförbättring för de som söker och de som arbetar vid Uppsala universitet.

Referensgrupp central

Innan projektet gjordes fanns förstås planer på vad som skulle göras. Planer som sedan har förändrats under projektets gång.
– Allt har inte blivit som vi trodde innan projektet. Det beror bland annat på att referensgrupperna har sagt vad de tycker.

Forskarsamhället ska vara involverat i den här processen och ett sätt att göra det har varit genom olika referensgrupper med lärare och forskare.
– Det har varit viktigt med den här kopplingen för kvaliteten i projektet. Eftersom det är viktigt att det fungerar väl har referensgrupperna med lärare och forskare fyllt sitt syfte för att justera åtgärderna och även lyft upp saker vi inte tänkt på innan.

Utvärdering vart tredje år

Implementeringsprojektet avslutas nu och arbetet med regelverket Charter and Code blir en del av det vanliga arbetet och universitetets verksamhetsplan.

Genom den här processen har Uppsala universitet förbundit sig att arbeta med transparenta rekryteringsprocesser och till kontinuerlig utveckling. Det finns flera saker som ligger i startblocken, till exempel medarbetarpolicy och insatser för att stärka prefektrollen.
– Det är åtgärder som ligger i linje med mycket som vi ändå vill göra men Charter and Code kommer fungera som ett paraply för dylika utvecklingsprojekt.

EU kommer att följa upp hur Uppsala universitetet följer regelverket Charter and Code genom en utvärdering vart tredje år.