Vid SciFest som äger rum på Fyrishov i Uppsala kan nyfikna i alla åldrar prova på och få smakprov på forskning och dess tillämpningar inom alla vetenskapsområden. Innan covid-19 slog till hade vetenskapsfestivalen ungefär 8 500 besökare. Det här blir den första vetenskapsfestivalen på plats efter pandemin. Arbetsgruppen på SLU och Uppsala universitet har precis börjat planera.

SciFest är ett bra tillfälle för forskare inom alla discipliner att berätta om sin forskning. Håll utkik efter anmälan och fundera gärna på spännande workshops och aktiviteter som gör just din forskning begriplig och intressant. För de forskare som vill delta så öppnar anmälan i början av maj.

– Tidigare har SciFest varit i mars. Nu kör vi samma populära koncept vid en ny tidpunkt och hoppas att många forskare tar tillfället i akt att presentera och berätta om sin forskning, säger Sami Vihriälä, projektledare för SciFest.

Workshops för intresserade

SciFest arbetsgrupp erbjuder även workshops under ledning av museipedagogerna Leif Hallsén och Cecilia Ödman där du som forskare får tips och råd om hur du kan utforma din aktivitet under SciFest.