Till de färdiga doktorandernas ära börjar dagen med salutskott och klockringning i Domkyrkan. Mycket högtidligt sker sedan promoveringsakten i universitetsaulan med intågsprocession och välkomsthälsning av rektor magnificus Anders Hagfeldt. Promotorn uttalar en välgångsönskan till var och en av promovendi och delar ut insignierna, de yttre värdighetstecknen vilka för vetenskapsområdet för medicin och farmaci är en veckad svart hatt, en doktorsring samt ett diplom.

Hatten symboliserar både frihet och makt och guldringen symboliserar trohet till vetenskap och lärdom. Att promovenden stiger upp i och går över katetern, den så kallade parnassen, är en symbol för att hen nu har fått rätten att undervisa.

Alla vetenskapsområden deltar

Representanter från alla universitetets områden deltar och under akten fortsätter salutering som ett hyllningstecken. Promotionsmusik framförs av Kungliga Akademiska kapellet under ledning av director musices Stefan Karpe. Efter akten och fotograferingen välkomnas alla promovendi, vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, tillsammans med sina anhöriga till mottagningsmingel och sedan avslutas dagen med traditionsenlig middag på Uppsala slott.

– Det känns väldigt roligt att få hedra våra promovendi för att de har avklarat sin forskarutbildning och få fira med dem och deras anhöriga, säger Mats Larhed som är vice rektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Se doktorspromotionen online

Det går att se direktsändningen från doktorspromotionen via digital länk från 12.00: www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/promotion/.

För er som redan förra veckan uppmärksammat kanotsaluteringen och såg den akademiska ceremonin så är det helt korrekt. Förra veckan genomfördes vinterpromoveringen som hade blivit uppskjuten på grund av förra årets pandemisituation. Även hedersdoktorer och jubeldoktorer samt andra utsedda hedersmedlemmar vid Uppsala universitet hyllas under promoveringshögtiden som sker varje vår och vinter.