Efter år av planering och byggande var det dags att officiellt förklara universitetets största byggprojekt genomfört. Projekt Nya Ångströms ena del, hus 9, stod klart i september 2020 och nu var det dags att inviga den andra och sista byggnadsetappen, hus 10.

Många nyfikna hade samlats för att följa invigningsceremonin vid hus 10:s västra entré, dit kronprinsessans följe anlände strax före klockan 15. I sitt tal påminde rektor Anders Hagfeldt om den historiska mark på vilken Nya Ångström vilade. Här hade förmodligen den första lyckade landningen av ett flygplan ägt rum i september 1913, troligen bevittnat av Anders Ångström, vars namne och farfar namngett de omkringliggande universitetsbyggnaderna.

– Nu står vi också startklara för den nya historien. Jag vill passa på att tacka alla som har gjort det här möjligt. Stort tack för alla ord, handling och gärningar, sa rektor Anders Hagfeldt.

Kraftsamling inom teknik och naturvetenskap

En rörd och glad Johan Tysk tackade i sitt tal också alla samarbetspartners och uttryckte förhoppning om att hus 10:s moderna lokaler skulle locka studenter och forskare från hela världen. Byggnaden symboliserade en kraftsamling för utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap.

– Vi gör nu en stor satsning som vi tror är bra för vårt land, för vår stad och kanske jag kan vara kaxig nog att säga för vår värld. Så detta hus säger till oss alla: vi vill bidra - nu kör vi!, sa Johan Tysk.

Studenter har också under alla år av projektet varit delaktiga i bland annat utformning av miljöer och namngivning av undervisningslokaler. Det berättade Anna Ivert, ordförande i Uppsala teknolog och naturvetarkår. Och även om studentinflytande och studentmedverkan sällan syns kan studenters påverkan nu tydligt ses i hus 10.

– Det visar att det vi gör spelar roll och att vi studenter kan göra skillnad om vi arbetar tillsammans, sa Anna Ivert.

Många som bidragit till helheten

Därefter tackade Cecilia Broman, projektledare vid byggnadsavdelningen, Hayar Gohary, projektdirektör Akademiska hus samt Henrik Lundin affärschef vid NCC alla inblandade i projektet och betonade specifikt det goda samarbetet. Som Hayar Gohary uttryckte det, ”helheten är just resultatet av vår förmåga att samverka, att få det drömda och tänkta att faktiskt bli det byggda”.

Därefter var det dags för kronprinsessan att genomföra bandklippningen, ackompanjerat av trumpetfanfarer och applåder. Följet gick sedan på rundvandring i hus 10 med bland annat visning av Foucaultpendeln som hänger i en 28 meter lång vajer i atriets tak. Kronprinsessan deltog också i ett program i Eva von Bahrs sal med bland annat forskare, studenter, alumner och samarbetspartners. Utbildningsminister Anna Ekström talade om teknik och naturvetenskapens roll i samhället och inkluderade hus 10 i sina avslutande ord:

– Grattis till en fantastisk byggnad och ännu mer grattis till all den forskning och all den utbildning som kan bedrivas här och som kan bidra till en bättre värld.