Uppsala universitet är ett internationellt universitet med en ökande andel internationella medarbetare, doktorander och studenter. För att fånga upp så många synpunkter som möjligt, ur flera olika perspektiv, arrangeras därför ett möte på engelska om mål och strategiarbetet. På mötet presenterar projektledare Anders Malmberg ett utkast till reviderade Mål och strategier och särskilt inbjudna kommentatorer lämnar synpunkter på dokumentet, därefter ges möjlighet till allmän diskussion.

Särskilt inbjudna kommentatorer: Professor Rogier Blokland, biträdande universitetslektor Ylva Söderfeldt, forskare Christian Benedict, professor Anna Orlova, professor Michael Thuné, universitetslektor Elin Bergeås Kuutmann samt två studenter.

Datum: 2 april 2019, kl 15.15-16.45
Plats: Blåsenhus, Betty Pettersson
Fika innan mötet från kl.15.00 för den som vill.