Generation Z är ett begrepp som brukar användas om personer som är födda från mitten eller slutet av 1990-talet och fram till kring 2010. De är barn till generation X eller Y, beskrivs som äkta digitala infödingar och har under sin uppväxt sett finanskris, kriget mot terrorismen och reflekterat över krisen för vårt klimat.

Kvällens första talare, Katarina Graffman, antropolog vid Inculture AB, började med att påpeka att man under tidigare framtidsspaningar ofta varit bättre på att förutse den tekniska utvecklingen än den sociala och kulturella.

Men på vilket sätt skiljer sig då generation Z från tidigare generationer? Katarina Graffman menar att mycket de gör påverkas av konsumtionslogiken och använde tv som exempel. Hur det för ett tag sedan var public service som utbildade och informerade och att dessa sedan fick sällskap av kommersiella aktörer. Nu väljer generation Z (och andra med dem) att streama program när man vill, ur ett mycket brett utbud från många olika aktörer.

Och rädslan att denna valfrihet skulle göra människor dummare har ingen grund, menar Katarina Graffman. Tvärtom ställer dagens unga mycket höga krav på tv-produktionerna de väljer att se. De kommer också att ställa höga kvar på sina framtida arbetsgivare.

Den stora valfrihet generation Z står inför gör att det finns ett ständigt sug efter att stämma av sina val med andra och att jämföra.

- Generation Z fattar nästan inga beslut utan att stämt av det med sina vänner, säger Katarina Graffman. Man skapar ett rekommendationssamhälle.

Hennes avslutande framtidsspaning handlade om dagens fokus på ”digitalisering”.

- Digitalisering, vad är det? Vi kommer inte ens att prata om det. För unga är det vardag. Vi kommer att se tillbaka och skratta åt hur vi pratade om digitalisering.

Kvällens andra talare, Nina Wittlöv Löfving från White Arkitekter AB, är arkitekten bakom Humanistiska teatern där seminariet ägde rum. Hon framhöll att arkitekter är en yrkesgrupp som i väldigt stor utsträckning håller span på framtiden i sitt dagliga arbete. Och trots all utveckling och förändring finns det en hel del som kommer att vara lika i framtiden, menade hon.

- Ett bra rum är ett bra rum. Vår fysiologi , hur vi mår av dagsljus, solljus och utblickar kommer inte att förändas. Vi vet mycket om hur vi upplever rum och det kommer nästa generation inte att uppleva annorlunda, sade Nina Wittlöv Löfving.

Presentationerna följdes av en diskussion och engagerade frågor från publiken.

 

Linda Koffmar