– Numera har nästan alla minst en, ibland fler apparater i fickan och vill ansluta till nätet för att uppdatera en app eller kolla mejlen. Alla dessa apparater förbrukar bandbredd, överröstar och pratar i mun på varandra i sina försöka koppla upp sig, kommenterar Rolf Springfeldt, enhetschef vid enheten för infrastruktur och drift, avdelningen för universitetsgemensam IT (UIT).

UIT har ett uppdrag att förbättra och uppgradera det trådlösa nätverket över hela universitetet. Det är ett ständigt pågående arbete, i en omfattning som tar lång tid.

Däremot har man kommit en bra bit på väg med att byta ut föråldrad utrustning, den så kallade livscykelhanteringen. Man har även identifierat ett flertal behov av förbättringar och kompletteringar. UIT involveras alltid vid alla nybyggnationer och större renoveringar för att se till att fullgod nätverksinfrastruktur är på plats.

När Uppsala universitet i början av 00-talet tog beslut om att börja installera trådlöst nätverk, så skedde det främst i studentområden och var en investering i huvudsak med centrala medel. 

Däremot, när det gällde att installera Wi-Fi för institutionernas lokaler, utrustades dessa utifrån verksamhetens egna behov och resurser, vilket innebar att det idag är stor variation i täckning och kvalitet i de trådlösa nätverken i universitetets olika byggnader.
 

Många vill anmäla nätverksproblem 

En vanlig fråga från medarbetare: ”När kan jag få bättre Wi-Fi”?

– Vi får in en hel del frågor och anmälningar om nätverksproblem och en stor del av dessa handlar om trådlös anslutning. Ett fel kan bero på många olika saker men problemet hittas oftast i den egna datorn, telefonen, eller annan ansluten utrustning, säger Rolf Springfeldt och hänvisar till IT-support, som kan hjälpa till att felsöka problemen, men som inte alltid har möjlighet att lösa bakomliggande orsaker till själva felet.

Ett vanligt problem med åtkomst till Wi-Fi är dålig täckning där man befinner sig. Det kan bero på avståndet till närmaste accesspunkt eller att för många apparater försöker ansluta till samma accesspunkt. Även ventilationsrör, tjocka väggar, isolerglas, smarta byggnadsmaterial, hörn, ombyggnader och människokroppar försvagar signalerna.

Om man upptäcker problem med dålig täckning för Wi-Fi, så kan man installera fler accesspunkter, eller flytta befintliga. 

– En del av dessa åtgärder ingår i det förbättringsarbete vi arbetar med men ibland kan arbetet vara mer komplicerat än det ser ut, säger Rolf Springfeldt.

 

Vem ansvarar för vad?

  • Universitetsgemensam IT

Ansvarar för att leverera och hantera den så kallade "aktiva" nätverksutrustningen, det vill säga den utrustning som används för att konfigurera och uppdatera nätverkets funktionalitet samt att se till så att trådlöst och fast nätverk är säkert och pålitligt. 
 

  • Områdets intendentur och fastighetens hyresvärd 

Ansvarar för de fysiska kablar som krävs för att koppla en accesspunkt till det befintliga nätverket. Alla accesspunkter till det trådlösa nätverket är anslutna med kabel till samma utrustning som tillhandahåller fast nätverk. Om en förstärkning behövs så krävs det i allmänhet ett nytt eller förlängt nätverkskablage till platsen där accesspunkten ska placeras. 

I vissa fall kan även ny strömförsörjning behövas till en ny accesspunkt. Även det beställs och utförs på det sätt som föreskrivs inom respektive intendentur eller motsvarande. Universitetet äger ju inte byggnaderna och förändringar behöver ofta godkännas av fastighetsägaren. Dessutom är många av universitetets byggnader klassade som byggnadsminnen, vilket även det kan försvåra och fördyra alla typer av ny- och ominstallationer.

– Vi samarbetar givetvis med alla intendenturer men vi kan inte svara för när ett sådant arbete kan utföras, eller för eventuella kostnader som kan uppstå i samband med nyinstallation av fysiskt nätverk eller montering av nya accesspunkter, säger Rolf Springfeldt.

 

Fast nätverk ger stabilitet

Det fasta nätverket i universitetets byggnader gör det möjligt att ansluta IT-utrustning med kabel – och på så sätt lösa problem med dålig Wi-Fi-täckning. Kabelanslutning kan ibland vara ett krav för vissa funktioner, framför allt i samband med nyinstallation av IT-utrustning.

Om det saknas nätverksuttag vid en arbetsplats så ska beställning och installation m.m. ske enligt intendenturens eller motsvarande riktlinjer. Ofta förkommer det att befintliga nätverksuttag är ”opatchade”, vilket betyder att de inte är fysiskt inkopplade till nätet. 

Under förutsättning att dessa nätverksuttag är oskadade, att fast kablage existerar och är förlagt enligt alla krav och specifikationer, så kan UIT hjälpa till med inkoppling och aktivering av uttaget.

Ibland kan uttag för fast telefoni se ut som ett nätverksuttag, men även om kontakten på sladden från datorn passar i uttaget så kan de i allmänhet inte användas för datanätanslutning.

Hittar du ett uttag som inte fungerar kan du alltid börja med att kontakta IT-support.