När fler än vanligt arbetar utanför arbetsplatsen hanteras organisationens information på̊ ett sätt som varken vi eller våra IT-system är vana vid. Det är viktigt att informationen hanteras säkert så att vi undviker att information hamnar i orätta händer, att den förstörs eller blir felaktig.

  • Din arbetsutrustning – dator, surfplatta eller mobiltelefon är personlig och ska inte användas för privat bruk eller av andra. Informationen där ska skyddas. Det innebär att du alltid ska logga ut och låsa datorn när du lämnar den, även hemma.  Säkerställ att du har starka lösenord.
  • Skriv inte ner personnummer, lösenord eller annan känslig information i chattar/meddelanden/epost. Vill man kommunicera om känslig information så ska man ringa den man tänkt meddela sig med.
  • USB-minnen ska inte användas mellan privat utrustning och din arbetsdator eftersom virus kan spridas mellan enheter.
  • Spara aldrig känslig information i privata molnlösningar (Dropbox, Google Drive osv.)
  • Vid digitala arbetsmöten, bedöm risken att andra kan höra eller se informationen som förmedlas. Tänk även på vad som diskuteras om/när mötet spelas in.
  • Du kan själv minska risken för att bli utsatt för bedrägeri genom att låta bli att klicka på̊ länkar eller bilagor från okända avsändare.
  • Ladda inte ned program som kommer via e-post, sms eller olika webbsidor, särskilt när avsändaren är okänd.
  • Om du är mötesvärd i ett digitalt möte/undervisningstillfälle, radera inspelningarna (som lagras lokalt i datorn) när de inte behövs för sitt ändamål.

     

Läs gärna mer om hur Uppsala universitet arbetar med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har publicerat information och faktablad om att arbeta säkert på distans

Frågor om Zoom och säkerhet

På grund av det ökande distansarbetet världen runt florerar det många artiklar angående Zoom och informationssäkerhet. Den publika Zoom lösningen är den som ofta syns i pressen, speciellt angående frågor kring användning av persondata, kreditkort etc. Dessa frågor berör inte Uppsala universitet då vi använder en separat installation av tjänsten Zoom som tillhandahålls av Nordunet med egen serverhall i Köpenhamn, Danmark.

Inget mötesinnehåll sparas i hos vår leverantör. Inspelning av möten, text i chatten och noteringar sparas lokalt på den dator som spelar in mötet. Mötesvärden avgör vilka som får spela in ett möte. Inga känsliga personuppgifter finns heller hos eller skickas till leverantören. Personnamn, kontonamn och e-postadress sparas hos leverantören för att kunna tillhandahålla tjänsten till oss och våra användare.

Läs gärna mer om hur vi hanterar Zoom och säkerhet vid Uppsala universitet.

Hur man kan jobba säkert på distans finns även under Informationssäkerhet i medarbetarportalen.

Peter Waites