Ny handlingsplan fastställd för utvecklingsarbetet med the European Charter and Code

En ny handlingsplan för utvecklingsarbetet med the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, HR-strategy action plan 2021-2024, har fastställts av rektor.

Handlingsplaner för the Charter and Code rymmer utvecklingsaktiviteter inom områdena rekrytering, arbetsvillkor, forskarutbildning, kompetens- och karriärutveckling, etiska principer och professionellt ansvar.

En ny sida har utvecklats på medarbetarportalen där medarbetare kan följa Charter and Code-arbetet vid universitet. Där finns även den nya handlingsplanen som visar på de kvalitetshöjande insatser som är aktuella under 2021-2024.

Vi vill gärna sprida informationen om detta arbete och hoppas ni kan hjälpa oss att sprida informationen om den nya sidan till forskare, lärare och doktorander vid er institution/motsvarande!

The European Charter and Code and HR-Excellence in research
HR –Strategy Action Plan 2021-2024

Vid frågor kontakta: HR-specialist Åsa Furberg

 

Översyn av namnuppgifter i Primula lönesystem

Då det är av största vikt att namnuppgifterna i Primula är korrekta görs nu en översyn av för- och efternamn i Primula. De används bland annat i resenärsprofilen i Lingmerths (resebokningssystemet) och måste överensstämma med namnuppgifter i passet.

Förnamn/Tilltalsnamn: ska motsvara det förnamn som finns registrerat hos Skatteverket. Det får inte vara ett smeknamn, t ex Kalle om man heter Karl. I passet finns alla förnamn registrerade, men det är enbart tilltalsnamnet som ska registreras i Primula.

Efternamn: vid mer än ett efternamn ska samtliga efternamn registreras i Primula, dvs även det efternamn som är registrerat som ”mellannamn” hos Skatteverket. Efternamnen ska motsvara det som står i passet.

  • För att uppdatera ditt efternamn i Primula webb gör följande:
  1. Logga in i Primula webb
  2. Välj Min sida/04. Personuppgifter
  3. Korrigera ditt efternamn
  4. Skicka
  • För att uppdatera ditt förnamn: Maila lon@uu.se.

Namnändringen påverkar inte mailadressen.

Vid frågor kontakta: lon@uu.se.

Vi vill påminna om att resor ska bokas via Lingmerths eller andra avtalade leverantörer. 
Mer information om resor 

Vid frågor kring resor kontakta: resesupport@uadm.uu.se

 

Utbildningar för chefer som håller medarbetarsamtal

Måndag 21 mars, kl 13.30-16.00 i Segerstedthuset, Tuvstarren (vid hög smittspridning via zoom).
Information och anmälan 

Utbildning om medarbetarsamtal på engelska ges på förfrågan. Kontakta chefsutveckling@uadm.uu.se

Kontakt: utbildningssamordnare Annika Nittmar

 

Zoom-träffar om systematiskt arbetsmiljö- och likavillkorsarbete samt arbetsmiljörond

Missa inte tillfället att använda zoom-träffarna om systematiskt arbetsmiljö- och likavillkorsarbete samt arbetsmiljörond för organisatorisk och social arbetsmiljö för att få erfarenhetsutbyte med andra verksamhetsnära HR, chefer och likavillkorsombud på Uppsala universitet. Självklart tar vi emot frågor och synpunkter på stödmaterial också.
Information om zoomlänk och tider.

Vid frågor kontakta: HR-specialist Lina Julin eller likavillkorsspecialist Hooshang Bazrafshan

 

Utbildning om aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering i arbetsliv och utbildning

Prefekten ansvarar för att institutionen arbetar förebyggande med aktiva åtgärder för att motverka förekomsten av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och/eller repressalier i sin verksamhet. Institutionernas likavillkorsombud och likavillkorsgrupp utgör stöd i det arbetet och institutionens HR-funktion (VHR) är stöd till både prefekt och likavillkorsgrupp.

Härmed välkomnas du som är prefekt, VHR och likavillkorsombud att delta i en utbildning som fokuserar på aktiva åtgärder i praktiken. Syftet med utbildningen är att belysa hur vi i egenskap av arbetsgivare och utbildningsanordnare kan genom aktiva åtgärder förebygga diskriminering och trakasserier i vår verksamhet.

Datum: tisdag 22 mars kl. 09.00-12.00 på svenska och tisdag 29 mars kl. 13.00-16.00 på engelska
Mer information om utbildningstillfällena och anmälan finns på medarbetarportalen.

Välkommen att anmäla dig!

Kontaktpersoner:
Hooshang Bazrafshan, hooshang.bazrafshan@uu.se, HR-avdelningen
Ann-Sofie Wigg Bodin, ann-sofie.wigg-bodin@uu.se, HR-avdelningen
Guri Blomqvist, guri.blomqvist@uu.se, studentavdelningen
Josse Lindh, josse.lindh@uu.se, studentavdelningen