Denna lägesrapport presenterar det svenska deltagandet i Horisont 2020 och inkluderar de data som EU-kommissionen presenterade i november 2018. EU-kommissionen publicerar återkommande ackumulerade data av hittills genomförda utlysningar. Baserat på dessa presenteras i denna rapport deltaganden, andelar av deltaganden, beviljade medel, andelar av beviljade medel och andel av koordinatorer. Denna rapport presenterar även en översikt över svenska forsknings- och innovationsfinansiärers deltagande i europeiska partnerskapsprogram.

Sverige återfinns bland de tio mest framgångsrika länderna i ramprogrammet. Svenska organisationer har beviljats knappt 1,3 miljarder euro, motsvarande 3,5 procent av fördelade medel, en måttlig ökning i jämförelse med de första utlysningarna. Sverige behåller därmed sin 8:e plats bland deltagande länder, efter Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Nederländerna och Belgien.

Horisont 2020 – årsbok 2018