Egyptiska mumier, är det ett specialintresse?

– Nej, egentligen inte. Jag är visserligen egyptolog, så det forna Egypten är väl därmed på sätt och vis mitt specialintresse, men det är ju inte så att alla egyptologer håller på med mumier. För tio år sedan hade jag inte kunnat föreställa mig att jag skulle syssla med mumier, jag såg mig mer som en historiker som arbetade med ett fornegyptiskt källmaterial.

Men varför blir det då en mumiebok?

– Jag arbetade tidigare på Medelhavsmuseet i Stockholm och insåg att mumierna är det i särklass mest efterfrågade bland besökare. Det finns ett enormt intresse för mumierna, både som fenomen – varför och hur mumifierade man de döda? – och för de mumifierade individerna – hur dog han? Hur gammal blev hon? Hur levde de? Hur hamnade de här? Så det var nog det stora intresset hos allmänheten som styrde in mig på mumier. Nu tycker jag att det är riktigt spännande, inte minst västvärldens syn på de egyptiska mumierna.

Vem vänder du dig till, barn eller vuxna?

– Det är en populärvetenskaplig bok för vuxna. Tanken är att den ska sammanfatta både den kulturhistoriska bakgrunden till varför de forna egyptierna mumifierade sina döda, och hur de gjorde det, men även förmedla det senaste inom forskningen. Med nya medicinska rön och undersökningsmetoder har ju mumieforskningen under senare år gått från att ha varit ett något udda intresse till att bli ett växande forskningsfält. Man kan t.ex. studera hur vissa parasiter har förändrat och anpassat sig över tid och sedan använda resultaten för att utveckla mer effektiva läkemedel och bekämpningsmedel.

Men finns det inte tillräckligt många böcker om mumier redan, vad är nytt i din bok?

– Det finns väldigt mycket skrivet för barn om mumier, men det finns ingenting på svenska för vuxna. De nya forskningsrönen publiceras ofta på andra språk i nischade tidskrifter och kan vara svåra att komma åt, tolka och sätta in i ett sammanhang. Min bok ger för första gången ett svenskt perspektiv på de egyptiska mumierna, hur intresset för mumierna har sett ut och förändrats över tid i Sverige - allt från att man ända in på 1700-talet använde mald mumie som medicin till hur museibesökare idag kan packa upp mumier virtuellt, som en del av museiupplevelsen. Jag skriver också om nya rön som framkommit om de mumier som vi har undersökt, framför allt på Medelhavsmuseet. Intressanta detaljer som mumifieringsteknik och de olika individernas hälsotillstånd, sjukdomar och tänkbara dödsorsaker.

Finns det mumier på Gustavianum också?

– Ja, det finns bland annat två hela mumifierade människokroppar i Gustavianums samlingar, den ena är en vuxen man som köptes av drottning Victoria under hennes resa i Egypten vintern 1890-91 och sedan skänktes till Uppsala universitet. Den andra är ett mumifierat barn, en liten pojke, som ingår i en stor samling som köptes in till Uppsala från Budapest 1936. Jag håller på och tittar på dem just nu, inför den nya utställningen om det forna Egypten som öppnar när museet öppnar igen 2023.

Vad heter boken, när kommer den ut och var kan man köpa den?

– Än så länge går den bara under arbetsnamnet Mumieboken, men jag har nästan ett år på mig innan jag måste lämna in manus till förlaget så jag hoppas komma på något bättre. Alla förslag på säljande titel tas tacksamt emot!

Den kommer förhoppningsvis att finnas ute i bokhandeln/internetbokhandeln och troligen på Medelhavsmuseet och Gustavianum.