Ansökningsperiod: 19 oktober - 24 november 2020 (för forskning som ska genomföras med start 2021).

Denna extra satsning på preventionsforskning kommer att pågå under tre år med utlysning 2020, 2021 och 2022.

Läs mer om utlysningen på Hjärt-lungfondens webbplats.