Uppsala universitet har fått i uppdrag att tillsammans med ett konsortium genomföra Leadership for Transformative Change, ett globalt ledarskapsprogram inom hållbar utveckling. Under perioden 2023–2025 ska 60 deltagare från hela världen erbjudas en plats i programmet.

Hjälp till att sprida inbjudan

Alla medarbetare vid Uppsala universitet uppmanas nu att sprida information om ledarskapsprogrammet i sina nätverk.

– Vi vill gärna att medarbetare inom universitetet sprider inbjudan till Leadership for Transformative Change inom sina nätverk, både nationellt och internationellt, säger Klas Palm, programdirektör för Leadership for Transformative Change.

Syftet med ledarskapsprogrammet är att stärka varje deltagares kapacitet för framtida arbete med förändring och att bidra till utvecklingen av deras organisationer. Ledarskapsprogrammet är öppet för deltagare från alla samhällssektorer i låg-, mellan- och höginkomstländer. Det riktar sig till personer i ledande ställning med ambitioner att arbeta med hållbar utveckling inom sina organisationer.

– Vi söker deltagare som kan fungera som förändringsagenter i sitt sammanhang. Personer som kan göra skillnad i samhällsutvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Tanken med programmet är att stötta deltagarnas möjligheter att förändra samhället.

Som medarbetare får man gärna sprida länken till programmet och ansökan i sina nätverk.

Den första utlysningen öppnade i februari 2023. Ytterligare två utlysningar planeras fram till 2025. Länk till programmets webbsidor med mer information finns i faktarutan nedan.