Även ett tillfälligt boende under någon eller några veckor kan vara till stor hjälp för att lösa situationen och ge våra studenter en bra start på sin studietid.

I Uppsala samordnas studentboendet via Studentboet, ett samarbete mellan Uppsala kommun, SLU, Uppsala studentkår och Uppsala universitet. Kontakta: kontakt@studentboet.se eller ring 018-480 31 20, eller anmäl bostad direkt på www.studentboet.se

På Gotland samordnas studentboendet av Studentkåren Rindi i samarbete med Region Gotland och Gotlandsbostäder. Kontakta studentkåren Rindi, e-post: boende@rindi.com
 eller anmäl bostad direkt på www.gotlandsstudentbostad.se

Eva Åkesson – rektor
Anders Malmberg – prorektor