Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism får Uppsala kommuns jämställdhetsråds hedersomnämnande för 2023. Varje år delar Uppsala kommuns jämställdhetsråd ut ett hedersomnämnande till personer eller verksamheter som på ett avgörande sätt bidragit till jämställdhet i Uppsala.

Juryns motivering lyder: "Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet tilldelas Uppsala kommuns hedersomnämnande 2023 för sin intersektionella och tillämpbara forskning om rasism. Med sin forskning och kompetens är CEMFOR en viktig resurs för Uppsala kommun och våra invånare, särskilt i en tid när rasism och jämställdhet tenderar att bli en fråga om åsikter och subjektiva upplevelser."