Lärarna befinner sig i labbet medan studenterna, på distans, styr allt som lärarna ska göra  – och på det här sättet blir studenternas förlängda armar.

Se videoklippet där lärarna Matthias Weiszflog och Inga Goetz, vid institutionen för fysik och astronomi, instrueras av studenterna under en laboration i termodynamik som sker över Zoom.

På denna webbsida berättar några lärare vid Uppsala universitet vad de tycker om onlineundervisning.