Universitetets evenemang kommer att marknadsföras via webben efter sommaren, och via bland annat Facebook och digitala annonser i början av september. Men för att lägga upp en kampanj på bästa sätt behöver kommunikationsavdelningen information om de evenemang som planeras. Informationen kommer att hämtas från universitetets övergripande kalendarium.

Alla organisatörer ansvarar själva för att publicera sitt evenemang i universitetets övergripande kalendarium. För att komma med i universitetets gemensamma annonsering måste evenemanget vara publicerat i kalendariet senast den 18 augusti.

För att ytterligare öka kännedomen om evenemanget är det också bra att lägga till det i Kulturnattens officiella kalendarium senast den 1 augusti. Kom ihåg att ange både institution (eller motsvarande) plus Uppsala universitet som avsändare.

Meddela gärna också Gisella Bengtsson, universitetsförvaltningen, att ni har ett evenemang på gång till Kulturnatten. Hon sköter samordningen inför annonseringen.