Innovationsstipendierna som ges ut av Innovationsstiftelsen Handelsbanken Uppsala riktar sig till studenter och forskare vid Uppsala universitet som har nyskapande idéer med kommersiella möjligheter eller potential att skapa annan samhällsnytta. Det är UU Innovation som hanterar stipendieansökningar vilket görs löpande i samband med den rådgivning kring affärsutveckling och immaterialrätt som innovationskontoret erbjuder alla studenter och medarbetare vid universitetet.

Innovationsstipendiaterna våren 2019 är:

För mer information om innovationsstipendierna och övrigt stöd som UU Innovation kan ge, välkommen att kontakta Nhils Forslund, affärsrådgivare.