Trots att det läggs mycket resurser och tid på att göra internet säkert kan man nog utgå från att de som vill utnyttja internet för skumma syften alltid kommer att ligga ett steg före. Universitetet arbetar förstås ständigt med att hålla spamfilter och andra säkerhetssystem uppdaterade men det kommer alltid finns kryphål som går att utnyttja.

Det viktigaste rådet är därför att alltid använda sitt sunda förnuft och vara lite uppmärksam och misstänksam när någonting verkar konstigt eller för bra för att vara sant.

Nedan finns en checklista för säkrare internetvanor som kan stötta dig för att få säkrare internetvanor.

Checklista för säkrare internetvanor

 • Var uppmärksam, tänk efter och använd sunt förnuft. Tänk efter före du klickar på en länk. Vet du vart länken leder? Känner du avsändaren och vet att det inte är en falsk avsändare?
 • Se upp för social manipulation, otillåten påverkan, falska dokument, bedrägeriförsök eller nätfiske.
 • Se till att ingen annan får tillgång till dina lösenord och byt dem om det skulle hända.
 • Se till att din dator och dina mobila enheter hålls uppdaterade.
 • Bedöm informationens känslighet innan du lagrar den i "molnet". Innan du använder externa IT-tjänster ska en riskbedömning göras.
 • Säkerhetskopiera! Ta reda på vad som gäller vid din institution.
 • Installera bara de appar du behöver och från tillverkare du litar på.
 • Tänk på vad du skickar med e-post – det är inte säkrare än ett vykort!
 • Tänk på hur du använder publika wifi-nät. De delas av många användare där vissa kan ha tveksamma avsikter.
 • Anslut inte USB-minnen du hittar på gatan eller får på mässor till din dator.
 • Rapportera incidenter och risker till security@uu.se.