Du Tryggve blev antagen 2021, berätta hur du haft det sedan dess!

– Eftersom jag verkligen tycker om undervisning och att se studenter utvecklas, så är det värdefullt och ger mig stolthet i jobbet. Jag är glad att utnämningen blir en synlig markering att man faktiskt värderar undervisningen från universitetets sida, säger Tryggve Nevéus och lägger till: Titeln har inte inneburit några avgörande förändringar i min tjänst men mina bidrag och synpunkter har nog fått en större tyngd i sammanhang där vi jobbar med undervisningsfrågor.

Malin, du blev antagen som excellent lärare 2022 – hur har det varit för dig?

– Redan arbetet med ansökan gav mig oväntad energi. När jag skrev den insåg jag vad som ger mig mest glädje i det dagliga arbetet och var jag vill lägga mitt krut i framtiden – att få bidra till andras utveckling och arbete i kollegiala arbetsgrupper. Det är inte något man hör så mycket om, men för mig blev det tydligt att jag inspireras av se andra att blomma upp och av att bidra till problemlösning och utveckling i min närmiljö och omnejd. Så jag är glad att den rollen blivit tydligare, i alla fall för mig, i och med utmärkelsen, säger Malin Lagerström.

Pedagogiskt utvecklingsarbete är ett av de kriterier som bedöms för att bli excellent lärare. Vilket av dina utvecklingsarbeten är du extra stolt över?

– Jag har arbetat i biomedicinprogrammets programkommitté och i fysioterapiprogrammets programkommitté under många år, säger Malin Lagerström. Jag är även en del av vetenskapsområdets pedagogiska råd (PRåM) sedan 2021 och har agerat mentor för flera lärare som genomgått den högskolepedagogiska grundkursen. Jag är nog mest stolt över det ständigt pågående kvalitetsarbete som jag får bidra till i dessa roller. Och förstås det kollegiala utvecklingsarbetet vid min institution där vi nu ser över utbildningsorganisationen. Det är riktigt roligt att delta i den arbetsgruppen.

Finns det några frågor som är mer utmanande än andra i det pedagogiska arbetet?

– I en programkommitté kan det vara utmanande att bibehålla en god överblick över hur programmets olika kurser utvecklas. ”Har programmet den progression som vi önskar och som studenterna behöver? Är länkningen mellan kurserna tydlig för studenterna?” För den enskilde läraren är en av de största utmaningarna den ökade administrationen som minskar tiden för reflektion, fortbildning och utveckling av undervisningen, säger Malin Lagerström och fortsätter:

– PRåM anordnar bland annat lunchföreläsningar och konkretiseringsverkstäder för att stödja vetenskapsområdets lärare. PRåM publicerar och bjuder in via institutionernas studierektorer, kalendariet och PRåMs hemsida. Vi hör ibland att lärare inte nås av informationen om våra aktiviteter, så vi kan behöva se över informationskanalerna ytterligare. Här finns utvecklingspotential.

– Alldeles för många i övrigt kloka och engagerade medarbetare, på alla nivåer, utgår från att undervisningen är en bisak, säger Tryggve Nevéus. Ett nästa steg är att komma bort från synen på undervisning som en mer eller mindre välkommen ryggsäck som riskerar att ta tid från det vi ”egentligen” vill eller förväntas göra, nämligen forskning (universitetet) eller sjukvård (sjukhuset). Det här innebär både tjat och driv. Tillsammans med chefer inom både vården och institutionen behöver jag vara med och verka för organisatoriska förändringar som gör att undervisningen får avsatt tid och att de som undervisar tillskrivs denna viktiga arbetsinsats.

Vad tar du med dig framåt i arbetet som excellent lärare?

– Med titeln excellent lärare har jag ett tydligare mandat för att genomföra förändringar och framföra konstruktiv kritik. Jag kan möta motstånd från experter och kollegor när jag kommer med synpunkter, och som excellent lärare kan jag visa att jag har på fötterna, säger Tryggve Nevéus.

– Jag vill gärna utöka mitt arbete i kollegiala arbetsgrupper på institutions-, fakultets- och universitetsnivå. Det är verkligen roligt och kan varmt rekommenderas, säger Malin Lagerström.

– Satsningen på excellenta lärare är strålande. Men jag kan uppleva att lärare ibland fastnar i tolkningen av kriterierna för excellenta lärare. Vi i PRåM vill sänka tröskeln och göra texten mer tillgänglig för fler, så just nu jobbar vi med stödtexter ihop med prodekanerna. Detta med att satsningen på excellenta lärare ska vara ett parallellt spår till docentur är också bra. Det gör att lärare får möjlighet att sträva mot något. Det blir en kontinuerlig fortbildning bara att klura på sånt man möter i vardagen som kan ge nya perspektiv, avslutar Malin Lagerström.