– Vi har fått Sveriges medicinska fakulteters internationaliseringspris på 105 000 kr. Hela enheten har stått bakom ett ovanligt angreppssätt och vågat välja bort utbyten till förmån för annat internationaliseringsarbete. Det är att gå emot strömmen!

Nadina Laurent har varit kursansvarig och initiativtagare till ett projekt inom logopedprogrammet. En särskild lärare har varit anställd för undervisningen och för att sköta de internationella kontakterna. Projektet handlar om internationalisering för studenter på hemmaplan med främst föreläsningar och diskussioner med gästlärare från olika länder och kontinenter samt gruppuppgifter med study buddies. Arbetet har pågått ända sedan 2015 när undervisningsmomentet planerades för logopedprogrammets nya utbildningsplan.

– Från 2022 blir istället vår nya professor Ellika Schalling ansvarig för momentet, säger Nadina Laurent. Därmed fördjupas projektet med fler länder som ingår i utbytet, bland annat planeras ett studentsamarbete med Indien.

Det låter väldigt spännande och unikt med internationalisering utan att resa.

– Det som är unikt med projektet är två saker: dels att vi skrivit in det i vår utbildningsplan och kursplan så att det ingår i programmets grundutbildning för alla klasser och dels för att vi valt bort att arbeta med utbyten för att minska miljöbelastningen, förklarar Nadina Laurent.

Genom att integrera internationaliseringen i utbildningen främjas inte bara hållbarhet utan internationaliseringsarbetet blir också mer inkluderande. Alla studenter får samma möjlighet till självupplevda internationella erfarenheter.

– Vanligen är det en ganska begränsad grupp av studenter som åker på utbyten, studenter som till exempel redan har utlandserfarenheter, god ekonomi och inga barn, säger Nadina Laurent.

Prissumman är öronmärkt att användas för kostnader i samband med tjänsteutövning, utveckling, deltagande i konferenser och kongresser med mera.

Hur ska ni använda pengarna?

– Logopedprogrammets lärargrupp planerar att 2023 besöka ett logopedprogram i Europa, som går att nå med tåg, båt eller buss, för kunskapsutbyte, säger Nadina Laurent. Till det kommer pengarna väl till pass.