Vad är det som ska hända, Pia Aronson Fors, vid Akademiska hus:

– Vi kommer att bygga fågelholkar, faunadepåer och igelkottsbon. Dessutom kommer vi plantera buskar med ätbara bär och så ska gräset få växa sig högt men med klippta stigar för framkomlighet; delar av gräsmattan blir till ängsmark, berättar hon. 

Dessa åtgärder ligger inom ramen för Akademiska hus och universitetets gemensamma hållbarhetssatsning. Syftet med satsningen är att bidra till att öka den biologiska mångfalden i området men man hoppas också att det ska göra området lite trevligare att vistas i för besökare. 
Åtgärderna som genomförs har tagits fram i samarbete med forskare på EBC.

Och den som är nyfiken på vilka träd som finns i grönområdet kan titta på den trädkarta som finns vid dagvattendammen.