Vid avdelningen för kvalitetsutveckling, enheten för universitetspedagogik har man tagit fram information om olika nätbaserade alternativ till vanliga undervisningsformer: föreläsningar, seminarier/diskussioner, samt studentaktiviteter som inte behöver vara lärarledda.

– Mer än de flesta tror går att göra online, som inte minst de lärare och studenter som läser distanskurser vet. Både i Studentportalen och i Studium finns möjlighet att bygga upp välfungerande studiemiljöer och med hjälp av e-mötesverktyg som Zoom kan man också möta studenterna i realtid, säger Mats Cullhed vid enheten för universitetspedagogik, Uppsala universitet.

Några möjliga alternativ:

  • Föreläsningar – live eller inspelade, kan enkelt sändas via verktyget Zoom eller så kan man lägga ljud i en powerpoint-presentation, använda Screencasting, Youtube eller spela in ljudfiler.
  • För seminarium och diskussioner online finns det olika möjligheter, t.ex. fungerar det utmärkt att träffa studenterna online med hjälp av e-mötesverktyget Zoom, Big Blue Button (Studium) eller i något annat diskussionsforum.
  • Grupparbeten för studenterna kan med fördel ske med hjälp av olika verktyg i Studium och i Studentportalen.

Här kan du läsa mer om hur du kan bygga upp en fungerande onlinemiljö för din undervisning.