Universitetets växel önskar alla medarbetare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

På bilden ses från vänster övre raden:
Lena Arnland, Lena Andersson, Pernilla Nordelind och Harriet Brunnberg
och från vänster undre raden:
Kerstin Neijd, Malin Gustafsson och Rose-Marie Eversdijk.

Växelns personal arbetar varannan vecka i växeln och varannan vecka i någon av receptionerna på IT-avdelningen, förvaltningen på S:t Olofsgatan eller personalavdelningen.