Ett återkommande problem som blivit tydligt nu i sommar är att fönster lämnas öppna i universitetets lokaler när medarbetarna går för dagen. Tyvärr är detta ett återkommande problem på flera campus.

Öppna fönster innebär förstås en risk för stölder och skadegörelse. Det innebär också mer arbete för väktarna som behöver rycka ut för att stänga fönstren.

Det är ju långt ifrån överallt fönstren går att öppna men där det går är det viktigt att hjälpas åt att komma ihåg att stänga dem.