SCAS är ett nationellt institut med fokus på forskning inom samhällsvetenskap och humaniora och med organisatorisk hemvist vid Uppsala universitet.

– Vi vill skapa möjligheter till fördjupad och nyskapande forskning och attrahera framstående forskare till SCAS och Uppsala universitet. SCAS har under lång tid odlat ett intresse för globaliseringens olika dimensioner, så här finns en lång erfarenhet och mycket kunskap att bygga vidare på, säger Christina Garsten, föreståndare för SCAS.

Christina Garstens tidigare forskning har handlat om just globalisering och nya former av styrning och reglering på arbetsmarknadsområdet, på senare år med fokus bland annat på globala tankesmedjor och deras roll i kunskapsproduktion.

Även det nya forskningsprogrammet Global Horizons fokuserar på temat global utveckling och styrning och har dessutom som ambition att utveckla SCAS som en central resurs för kvalificerad forskning, vilket i sin tur kan stimulera ett generellt ämnesöverskridande akademiskt samarbete. Global utveckling och styrning är ett tema som man hoppas ska kunna attrahera ansökningar och forskningsinsatser från olika discipliner och skapa ytterligare möjligheter till utbyte och samverkan.

 

– Vi kan erbjuda två ytterligare gästforskarplatser per år, som kommer att utlysas i internationell konkurrens. En stor fördel är också att vi kan bjuda in forskare från svenska lärosäten att arbeta tillsammans på ett givet tema under några veckor. På så vis skapas nya möjligheter till interaktion och utbyte av kunskaper och idéer. Vi kommer också att kunna anordna årliga paneldiskussioner vid SCAS, Global Future Governance Conversations, med medverkan av internationellt framstående forskare, säger Christina Garsten.

 

Temat global utveckling och styrning är brett och behandlar globaliseringens sociala, politiska, kulturella, ekonomiska och miljömässiga dimensioner. Globaliseringen har belyst svagheterna med etablerade organisatoriska infrastrukturer och skapat stora utmaningar när det gäller styrning:

 

– Universitetens roll som centrala kunskapsproducenter utmanas idag av privata forskningsinstitut, globala tankesmedjor och transnationella företag som erbjuder andra typer av kunskap och som utmanar synen på vetenskap. Miljöproblematiken är global och internationella migrations- och flyktingvågor kräver kunskap om transnationell byråkrati och samverkan och väcker frågor om solidaritet, säger Christina Garsten.

Hur påverkar politiska intressen eller vinstintressen vår kunskap och vilka konsekvenser för demokratisk utveckling kan det få? Hur ges olika former av kunskap auktoritet och hur omsätts de i olika försök att styra klimat- och miljöpåverkan? Det är bara ett par av de möjliga frågor som Christina Garsten och hennes kollegor har att hantera inom det breda temat global utveckling och styrning.