Totalt finns sju förslag till forskningsöversikter för 2019:

  • Klinisk behandlingsforskning
  • Konstnärlig forskning
  • Medicin och hälsa
  • Utbildningsvetenskap
  • Humaniora och samhällsvetenskap
  • Naturvetenskap och teknikvetenskap
  • Utvecklingsforskning

Kommentarerna används i samband med att ämnesråd och kommittéer reviderar förslaget i början av 2019. Slutversionen av översikterna publiceras i början av 2019.