Det är uppmaningen inför höstens tillbakagång till arbetet, ett budskap som kommer såväl från Region Uppsala – som ansvarar för hälsa och sjukvård i länet, som från arbetsgivaren Uppsala universitet. Ett test är särskilt viktigt för att kunna spåra smittan om du eventuellt skulle vara sjuk. 

Kontakt: tel/webbsida 1177 så får du veta var du kan testa dig.

Håll dig uppdaterad via  medarbetarportalens coronasida, folkhälsomyndighetens webbplats, krisinformationen.se och via uu.se