Peter Wallensteen har inte bara publicerat en stor mängd vetenskapliga artiklar och litteratur, han har också varit en föregångare i Sverige med att bygga upp institutionen i Uppsala och det vetenskapliga studiet av väpnade konflikter och dess hantering.

– Det är en stor ära att få detta erkännande. Fredsforskningen har strävat efter att vara självständig från fredsrörelsen och samtidigt bidra med kunskap och fakta till den. Allt till gagn för vår gemensamma förhoppning om att nå en fredligare värld, säger Peter Wallensteen.

Priset, som delas ut vid den traditionsenliga nyårskonserten i universitetsaulan i Uppsala, består av ett diplom samt avkastningen på den donation som paret Nils och Signe Eldh-Ekblad gjorde då priset inrättades. 

Läs mer om Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens fredspris