Du blir säkerhetschef för Uppsala universitet med medarbetare och studenter över hela världen (åtminstone i tider utan pandemier) - hur känns det?
– Det är ett spännande uppdrag som jag känner stor ödmjukhet inför. Samtidigt vet jag att jag kommer till en avdelning med stor kompetens och det känns fantastiskt!

– Jag har i min tidigare roll som intendent vid Engelska parken på relativt nära håll haft förmånen att följa säkerhetsavdelningens arbete med att lyfta och vidareutveckla säkerhetsfrågorna inom universitetet. Jag är imponerad över den resa som säkerhetsavdelningen gjort för att underlätta för kärnverksamheten och höja det generella säkerhetsmedvetandet och jag kommer med varsam hand vidareförvalta det som under många år byggts upp.

Vilken tidigare erfarenhet har du av säkerhetsarbete?
– Med min tidigare bakgrund som verksam officer inom Försvarsmakten tillsammans med mina år som intendent anser jag mig ha en solid grund inom säkerhetsfrågor att stå på.

Vad innebär det att vara säkerhetschef?
– Som säkerhetschef samordnar man tillsammans med avdelningen övergripande säkerhetsfrågor som gäller för hela Uppsala universitet, till exempel informationssäkerhet och fysisk säkerhet. Säkerhetsavdelningens uppdrag är att bistå och avlasta kärnverksamheten med generella säkerhetsfrågor

– Sedan ligger fortfarande mycket av det operativa säkerhetsarbetet, med dess ögon och öron, ute på respektive intendentur. Därför är säkerhetsavdelningens samverkan med intendenter och intendenturer av yttersta vikt.

Vilka stora frågor ser du inför 2021?
– Jag tror tyvärr att den pågående pandemin kommer vara den största frågan. Vi ser alla fram emot att i större utsträckning få återgå till en mera ordinarie verksamhet där utbildning och forskning till största del sker via interaktionen på våra campusområden. För mig blir det förstås också viktigt att lära känna medarbetarna vid avdelningen och verksamheten på ett närmare håll.

Du har varit universitetets Coronasamordnare sedan oktober - hur ser du på läget med pandemin just nu?
– Jag hoppas att vi snart ser en vändning men vi är fortfarande inne i en tuff period där framförallt regionens sjukvård går för högtryck.

– Hittills har vi lyckats anpassa universitetets verksamhet på ett bra sätt så att den inte sticker ut vad gäller spridningen av Covid-19. Vi har ett bra samarbete med framför allt regionens smittskydd och jag hoppas att vi kan fortsätta att bedriva vår verksamhet på ett sätt som minimerar spridningen.