Finns det någon egenskap som förenar nobelpristagarna och kan säga något om kreativitet och kreativa miljöer? Ja, menade den gästande föreläsaren Tobias Degsell när det första framtidsseminariet arrangerades i Humanistiska teatern inom ramen för projekt 2050.

Uppsala universitets projekt 2050 vill med en rad framtidsseminarier inspirera medarbetare och andra att engagera sig i universitetets långsiktiga utveckling. Vart vill universitetet vara år 2050? Hur kommer vi dit? Vad krävs för fortsatt framgång? Det första seminariet ägde rum denna vecka. Tobias Degsell har, under sin tid som curator vid Nobelmuseet i Stockholm, fördjupat sig i nobelpristagarnas egenskaper och drivkrafter för att se om det finns intressanta beröringspunkter mellan dem. Kreativitet är förstås ett ord som genast kom upp.

– Kreativitet är nog typiskt för människan, det handlar om att alltid sträva efter att göra saker lite bättre. Att inte vara nöjd. Men det räcker inte att tänka annorlunda, utan också om att genomföra sin idé, sa han.

Han fann många andra ord och egenskaper som i stor utsträckning förenar nobelpristagarna: Vision, arbete, lekfullhet, ifrågasätta, respektlös, envis, mod, nätverk, kommunicera, samarbeta. Och oftast en kombination av dessa.

– Ordet respektlös ska tolkas som riktat mot idéer, inte människor. Samarbete är centralt, framför allt viljan och förmåga att samarbeta med människor som inte är lik en själv. Att våga öppna upp för nya perspektiv och bygga broar mellan olika världar, förklarade Tobias Degsell.

Vad har detta att säga i frågan om ett universitetets planering för framtiden? Bland annat att mötesplatser är viktiga när byggnader och forskningsmiljöer planeras, inte bara mellan forskare utan också mellan forskare och andra grupper. Det är viktigt att vara nyfiken på vad som händer utanför den egna kretsen.

– Vi umgås gärna med likar, men hur bygger man ihop akademin med det övriga samhället på ett smart sätt där allas betydelse kommer fram? Vi kommer definitivt att behöva specialisterna, men också brobyggarna, sa Tobias Degsell.

Detta blev utgångspunkt för den efterföljande diskussionen som berörde tankar som väckts hos åhörarna, såsom betydelsen av mod i rekryteringsprocesser, hur man kan stödja människors envishet att fullfölja idéer, det viktiga utbytet mellan akademi och andra samhällsaktörer samt museerna som arena för gränsöverskridande möten.

Anneli Waara