IoT är en viktig del av digitaliseringen av vårt samhälle och vår ekonomi där både saker och människor är ihopkopplade och kan kommunicera och rapportera om sin status och omgivning. IoT kan också gynna den svenska ekonomin och spela en viktig roll i att lösa flera av de stora samhällsutmaningar som den ökade urbaniseringen medför.

Internet of Things (IoT), eller sakernas internet, erbjuder oss människor möjligheten att koppla ihop det fysiska med det digitala. Hur kan vi nyttja denna möjlighet på bästa sätt för att skapa en bättre vardag för alla?

Uppsala universitet är värd för det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet, IoT Sverige. Kom och lyssna på och diskutera med Olle Bergdahl och Jin Moen från IoT Sveriges programkontor. Låt oss tillsammans diskutera hur IoT kan bidra till att stärka Uppsala och Uppsala universitets position ytterligare på världskartan.

Program

kl. 16.30-17.00 Mingel och lättare förtäring
kl. 17.00-18.30 Föreläsning och diskussion med Olle Bergdahl och Jin Moen

Plats: Humanistiska teatern
Fri entré. Begränsat antal platser. Anmälan krävs https://doit.medfarm.uu.se/kurt/?action=view&id=13416&role=receiver

 

Sakernas internet, Internet of Things (IoT) är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, människor, hushållsapparater och alla möjliga saker förses med små inbyggda sensorer och processorer. Det medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende som medverkar till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

En serie framtidsseminarier

Inom ramen för arbetet med Uppsala universitets Utvecklingsplan 2050 genomförs en serie framtidsseminarier. Kvällens seminarie är det tredje i ordningen. Nästa framtidsseminarie i serien äger rum den 13/5.

Kommande framtidsseminarier under våren
13 maj Generation Z - Framtiden och vikten av att sätta människan i centrum

Tidigare genomförda framtisseminarier
27 februari 2019 genomfördes seminariet "Samtal kring AI med Karim och Thomas"
10 oktober 2018 genomfördes det första seminariet med titeln "Att tänka och agera nytt i en digital tidsålder."