– Vi hoppas att det här projektet kan ge uppslag till nya substanser som dels kan stoppa bakteriernas aggressiva beteende och dels kan stärka vårt medfödda immunförsvar i tarmen, säger Mikael Sellin.

Läs hela intervjun med Mikael Sellin.

– Jag hoppas verkligen att det anslag jag fått genom Framtidens Forskningsledare bidrar till att förstärka utbildnings- och forskningsprogrammen inom cybersäkerhet vid Uppsala universitet, säger André Teixeira.

Läs hela intervjun med André Teixeira.

SSF utsåg sammanlagt 20 personer till Framtidens Forskningsledare. De tilldelas 12 miljoner kronor vardera under en femårsperiod och får även delta i ett ledarskapsprogram.

Pressmeddelande från SSF